ติดต่อสอบถาม

CR170626:ตู้ครัวอลูมิเนียม และตู้ลอยขนาด 100 ซม.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ครัวใช้งานสมบุสมบัน การใช้งานตู้ครัวอลูมิเนียมเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าคะ เพราะคงทนและดูแลรักษาง่าย อาจไม่มีลวดลายเหมือนตู้ครัวไม้ แต่ปัจจุบันงานอลูมิเนียมก็ผลิตสีออกมาหลายสีมากขึ้น คือ จากรูปเป็นงานตู้กับข้าวและตู้ลอยอลูมิเนียมทำสีเทาฟ้า ติดตั้งผนังปูน