CR170522:ชุดโซฟาหนังเงา และโต๊ะกลางไม้หน้ากระจก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

แนะนำการจับคู่โซฟากับโต๊ะกลาง ลูกค้าเลือกโซฟารุ่นแขนกล่อง หนังสีดำเงา โครงขาไม้ทำสีโอ๊ค จับคู่กับโต๊ะกลางตัวใหญ่ ผิวเมลามีนสีโอ๊ค กระจกชาดำ ดูโดดเด่นในพื้นห้องโทนขาวสว่างคะ ลูกค้าเลือกวางที่พื้นที่โถงหน้าบันไดสำนักงาน

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย