CR170726:โต๊ะประชุมขาปลายเรียว สามารถปรับขนาดได้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

การปรับแบบโต๊ะประชุม รุ่นขาปลายเรียว ทางเราจะช่วยออกแบบให้พอดีกับจำนวนเก้าที่จะเสียบเข้าแต่ละช่วง จากรูปลูกค้าใช้โต๊ะเดี่ยว 200W*100D cm ขนาด 6 ที่นั่งในห้องประชุมเล็ก และโต๊ะประชุมยาวสองช่วง 360W*120D cm สำหรับห้องประชุมใหญ่ งานไม้ทำสี Oliver firwood โครงขาสีดำโครเมี่ยม