CR170425:โต๊ะประชุมยาว ขนาด 480 ซม. พร้อมป็อปอัพ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมาก ห้องประชุมจึงต้องการปลั๊กไฟจำนวนมากชุดกว่าปกติ จากรูปลูกค้าใช้โต๊ะประชุมขาตัวไอ ยาว 480W cm พร้อมปลั๊กไฟ popup จำนวน 4 ชุด top สีเชอร์รี่เหมือนงานโต๊ะทำงานด้านนอก โครงขาสีดำโครเมี่ยม ติดตั้ง popup แบบฝาเงย