ติดต่อสอบถาม

CR140924:โต๊ะประชุมTOPไม้ บังโป๊เหล็กล้อเลื่อน และเก้าอี้นั่งคอย 3 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บางครั้งเราอาจใช้ห้องประชุมเป็นทั้ง (1) ห้องประชุมและ (2)ห้องอบรม รูปแบบและขนาดเฟอร์นิเจอร์ในห้องควรเลือกให้จัดวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ลงตัว ทางเดินไม่กว้างไม่แคบเกินไป จากรูปเป็นห้องเรียนที่บางครั้งปรับใช้เป็นห้องสัมมนา ทาง nsboffice ออกแบบใช้โต๊ะประชุมพับได้ แบบมีบังโป้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมเก้าอี้แถวเพื่อง่ายต่อการจัดเรียง