ติดต่อสอบถาม

CR140714:โซฟาไม้สักบุฟองน้ำหุ้มผ้าลายคลาสสิค พร้อมโต๊ะกลาง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โซฟาไม้สักบุฟองน้ำหุ้มผ้าลายคลาสสิค พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วยโซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก.168*ล.65*ส.81 ซม. จำนวน 1 ตัว,โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก.62*ล.65*ส.81 ซม.จำนวน 2 ตัว,โต๊ะกลางไม้ ขนาด 95*ล.61*ส.42 ซม. จำนวน 1 ตัว