CR140623:บอร์ดไม้ก๊อกแบบแขวนขอบไม้สีโอ๊ค

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บอร์ดไม้ก๊อกแบบแขวนขอบไม้สีโอ๊ค ขนาด 80 * 120 cm ผลิตจากกระดาษไม้ก๊อกอย่างดี พร้อมงานติดตั้งผนังปูนหรือผนังมวลเบา

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย