CR170402:เคาน์เตอร์คอมพิวเตอร์สีพิเศษ รุ่นหน้าเฉียง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการโต๊ะลูกผสมระหว่างโต๊ะทำงานกับเคาน์เตอร์ ซึ่งสำนักงานส่วนใหญ่มักจะมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานกับ computer ตลอดเวลา พร้อมกับงานต้อนรับด้วย รุ่นนี้จึงออกแบบให้มีพื้นที่หน้าโต๊ะโล่งสำหรับวางคอมพิวเตอร์ (เพราะปกติถ้ามีแผ่น top เคาน์เตอร์บนระดับความสูงคนไทย หน้าจอคอมจะชนแผ่นไม้ทำให้ดันได้ไม่สุด) และพื้นที่ปิดมุมสำหรับ top เคาน์เตอร์ เลือกสลับสีสวยๆ จะดูเด่นเชียว

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย