ติดต่อสอบถาม

CR170330:บอร์ดกระจกนิรภัยพ่นขา 150W, 180W, 200W, 220W cm.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บริเวณด้านหลังโต๊ะทำงานผู้บริหาร นอกจากจะเป็นแนววางตู้เอกสารแล้ว บางท่านติดบอร์ดที่ผนังเพื่อประชุมงานบริเวณโต๊ะทำงานได้เลย หรือกจะเป็นโซนสำนังานส่วนกลาง ติดเพื่อเป็นบอร์ดประสานงานกลางระหว่างคนในทีม จากรูปเป็นห้องทำงานผู้บริหารที่ติดตั้งบอร์กระจก