CR170318:โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 100W cm. และเก้าอี้ขาซีรุ่นพับแขนเก็บได้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ตัวอย่างงานห้องสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ลูกค้าใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กขนาดกว้างกว่าปกติ ที่ 100W cm และเลือกเก้าอี้ขาซีรุ่นพับแขนเก็บได้ เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บ (เนื่องจากปกติแขนจะชนกับแผ่น keyboard พอดี) ริมผนังด้านใต้แอร์ติดตั้งตู้แขวนเหล็กเก็บของ งานไม้สีเทาอ่อนขาเหล็กทำสีดำ ตู้เหล็กทำสีขาว และขาวส้ม