CR140516:ชั้นห้องสมุด 6 ชั้นแบบ 2 ตอน 1873W*498D*1969H mm

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชั้นเหล็ก ชั้นห้องสมุด มีจำหน่ายที่ NsbOffice นะคะ ชุดตามรูปเป็นชั้นห้องสมุด 6 ชั้นแบบ 2 ตอน 187W*49D*196H cm

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย