CR140509:เก้าอี้นั่งคอย เปลือกโพลี่ล้วน 3, 4 ที่นั่ง ขาเหล็กแบนสีดำ รุ่น DC

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เก้าอี้พักคอยรุ่นใหม่ โพลี่หลังรูปละเอียด พิงเอนได้มาก นั่งสบาย ผลิตขนาด 3 และ 4 ที่นั่ง เลือกสับสีส้มและขาวได้ตามต้องการ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย