ติดต่อสอบถาม

CR140426:ตู้เหล็กโล่งแขวนผนัง UK-43 ขอบโค้ง 88W*30.7D*44H cm. วางแฟ้มได้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

พื้นที่ด้านบนทำอะไรได้อีกเยอะ ลองใช้ชั้นเหล็กแขวนติดเพื่อวางเอกสารหรือของที่เรานานๆใช้ที โครงตู้ออกแบบมุมโค้งสวยทันสมัยค่ะ ผนังปูนติดตั้งให้ฟรี

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย