CR140421-1:โต๊ะประชุมทรงแคปซูล (หัวโค้งข้างตรง) 8-10 ที่นั่ง เมลามีน ขาเหล็ก (270W*120D, 330W*120D, 260W*120D)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ที่ NsbOffice ชุดโต๊ะประชุมของเราปรับแบบและขนาดให้เหมาะสมตามพื้นที่ห้องได้ค่ะ