ติดต่อสอบถาม

CR140326:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส, พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

NsbOffice บริการทำ Layout การวางพาร์ทิชั่่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่างานที่ได้รับจะถูกต้องและถูกใจค่ะ งานพาร์ทิชั่นมี 3 แบบคือแบบทึบล้วน แบบครึ่งกระจกใส แบบครึ่งกระจกขัดลาย