CR140325:เคาเตอร์ไม้ตัวแอล 300W1*220W2 cm. รุ่น VCP-L-SHAPE (รับผลิตขนาดตามแบบ)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ที่บริษัทของเรา ลูกค้าสามารถดีไซน์รูปแบบ และปรับขนาดเคาน์เตอร์ไม้ รวมถึงระบุสีตามตัวอย่างสีที่มีให้ ได้ตามที่ต้องการค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย