ติดต่อสอบถาม

CR170309:เก้าอี้นั่งคอยที่นั่งเหล็กรู ไม่มีท้าวแขน 3 ที่นั่ง NT-PC-4S โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

หากลูกค้ามีปัญหาจากการซ่อมเก้าอี้แถว ที่นั่งพลาสติก และต้องการเปลี่ยนรุ่นให้คงทนมากขึ้น การใช้เก้าอี้แถวที่นั่งเหล็กรู รุ่นไม่มีแขน เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าผู้รับบริการจะนั่งบนแขน หรือนั่งสองคน เพราะรุ่นนี้ไม่มีแขนและที่นั่งเกือบชนชิดติดกัน ไม่ีมีบ่าที่นั่งนูนขึ้น ทำให้สามารถนั่งคล่อมได้ จากรูปเป็นงานที่ท่ารถ ซึ่งลูกค้าเปลี่ยนจากเก้าอี้แถวพลาสติกเป็นเก้าอี้แถว ที่นั่งเหล็กรู แบบไม่มีแขน ขนาด 3 ที่นั่ง

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย