CR170221-1:ชุดโต๊ะ call center แบบ 2 ที่นั่ง แถวเรียงเดี่ยว (80W cm ต่อที่นั่ง)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าที่ต้องการ call center แบบประหยัด ใช้เป็นงานไม้ล้วน และติดกระจกเท่าที่จำเป็น จะช่วยประหยัดเงินได้ จากรูปลูกค้าทำห้อง call center ด้านที่หันเข้ากำแพง มีแผ่น screen ไม้กั้นเฉพาะด้านข้าง ส่วนชุดที่วางกลางห้อง ติดกระจกเฉพาะด้านเดียว ใช้งานร่วมกันสองฝั่ง ผลิตสีเมเปิ้ลตัดขาว