ติดต่อสอบถาม

CR170209:ชั้นห้องสมุด 6 ชั้นแบบ 2 ตอน, ชั้นห้องสมุด 6 ชั้นแบบ 3 ตอน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ช่วงนี้มีห้องสมุดเกิดใหม่หลายที่ให้ประชาชนได้เข้าไปหาความรู้ จากรูปเป็นงานหอสมุดใหม่ของ กทม. ซึ่งกำลังจะเปิดตัวอีกไม่นานนี้ ทางหอสมุดใช้ชั้นวางหนังสือสูงแบบสองหน้า วางยาวตลอดแนว ทาง nsboffice ผลิตทั้งขนาดมาตรฐานและและปรับขนาดพิเศษให้วางเข้าช่องเสางานสถาปัตย์ได้ โครงเหล็กหนาพิเศษ ทำสีครีมล้วน

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย