CR170201:ตู้เอกสารสูง โปร่ง 5 ชั้น เมลลามีน สูง 200 ซม., ชั้นห้องสมุด 6 ชั้น 3 ตอน มีแผ่นไม้ปิดข้าง TY-SS713-3W

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานห้องสมุดขนาดกลาง ลูกค้าต้องการวางหนังสือที่ค่อนข้างหนัก เช่น หนังสืออ้างอิงปกแข็ง ทาง nsboffice ใช้ชั้นเหล็กวางหนังสือแบบใช้งานได้สองด้านวางเรียงกลางห้อง เหล็กทำสีเทาอ่อน ปิดขอบด้วยไม้สีเมเปิ้ลให้เข้ากับพื้นห้อง ส่วนริมผนังผลิตชั้นวางหนังสือไม้เมลามีนเรียงต่อเนื่องรอบบริเวณห้อง ซีปิดช่องเสาด้านข้างให้อารมณ์คล้ายงาน built-in ทำสีทำอ่อนเข้ากัน แผ่นชั้นใช้ความหนาพิเศษ 25 มม. (ปกติแผ่นชั้นจะหนา 19 มม.) เพื่อให้รับน้ำหนักได้มาก ลูกค้าจัดเก็บหนังสือได้เยอะจุใจ