ติดต่อสอบถาม

CR170124:ชั้นเหล็กแฟ้มเอกสาร ชั้นวารสาร ชั้นหนังสือห้องสมุด ตู้เวชระเบียน (Metal bookshelf, Library shelf)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บางครั้งเราต้องการ function ตู้เอกสารผสมตู้ล๊อคเกอร์ เพื่อให้แยกประเภทเอกสารหรือชิ้นงานที่จัดเก็บ ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการได้ประตูแยกเหมือนล๊อคเกอร์ทั่วไป ต้องการเป็นประตูบานเปิดรวม ทาง nsboffice มีบริการผลิตตู้เอกสารเหล็กตามแบบ จากรูปลูกค้าต้องการตู้เหล็ก 9 ช่อง บานเปิดมือจับบิด ขนาดใหญ่พิเศษเพื่อให้วางแฟ้มขนาด F4 ได้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย