CR170112:โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ขากลางกล่องกระจังนำสายไฟ, ตู้ 3 ลิ้นชัก วางข้างโต๊ะ 40W*60D*75H cm. กุญแจล็อครวม,

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สีเทาอ่อนตัดขาว เป็นสีที่จับคู่กันแล้วสวยไปอีกแบบค่ะ จากรูปลูกค้าใช้งานโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่งขาเหล็กเหลี่ยม รุ่นนี้มีกระจังกลางโต๊ะสำหรับนำสายไฟ พร้อมตู้ลิ้นชักข้างแบบสูงเสมอโต๊ะสำหรับพนักงาน และโต๊ะทำงานตัวแอลพร้อมตู้ข้างสูงเสมอโต๊ะสำหรับผู้จัดการ พื้นที่ต้อนรับกั้นพาร์ทิชั่นโดยเลือกเป็นแบบกระจกล้วน ลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งฝ้าล้วนหรือครึ่งขัดลายครึ่งฝ้าค่ะ โดยรวมให้ความรู้สึกสุขุมเรียบร้อยค่ะ