ติดต่อสอบถาม

CR170106:ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก 4 ตู้และ 16 ตู้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำนักงานส่วนใหญ่จะมีช่องเสา มีคานบน พื้นที่อาจดูแคบแต่ยาว พื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานลักษณะนี้เหมาะสำหรับวางตู้เอกสารรางเลื่อน จากรูปลูกค้ามีมุมห้อง 2 ส่วน ส่วนแรกช่วงสั้นวางตู้รางเลื่อนแบบมือผลักแบบ 4 ตู้ ส่วนที่สองช่างยาววางตู้รางเลื่อนมือผลักแบบ 16 ตู้ สองพื้นที่นี้วางแฟ้มได้กว่า 1100 แฟ้ม

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย