ติดต่อสอบถาม

CR161220:โต๊ะทำงานโล่ง ขาเหล็ก ผิวเมลามีน, โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้างขาทึบ รุ่น CVM-FWC-0ขาเหล็กตัวแอล, ตู้เอกสารสูง ตู้เก็บเอกสารเตี้ย บนโปร่ง ล่างบานเปิดทึบ ผิวเมลามีน, โต๊ะทำงานตัวแอล พร้อมตู้ข้างเตี้ย, มินิสกรีนกระจกฝ้าและกระจกสีชา ตัวจับแสตนเลส

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานลูกค้าปรับปรุงสำนักงานใหม่ ห้องฝ่ายขายโดยแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน ระดับพนักงานใช้โต๊ะตรงขนาด 120W*60D cm เรียงหันหน้าเข้าหากัน พร้อมแนวตู้เตี้ยด้านขางยาวตลอดแนวกำแพง โต๊ะตัวริมชิดตู้ผลิตแบบไม่มีขา เพื่อให้หยิบของได้สะดวก ส่วนระดับหัวหน้างานใช้โต๊ะตัวแอลแบบมีตู้เก็บของด้านข้าง หันหน้าเข้าหากันเป็นเลขบวก ผนังทึบใช้ตู้เอกสารสูง 200H cm วางยาวตลอดแนว โต๊ะทุกตัวติดตั้งกล่องไฟใต้โต๊ะ และลากสายเป็นเส้นตรงได้ ให้พี่ช่างไฟร้อยสายไฟได้ง่ายๆ งานโต๊ะใช้สีเทาเข้มล้วน ตัดกับขาเหล็กทำสีดำล้วน แผ่น miniscreen กระจกฝ้า ส่วนงานตู้ใช้สีเทาเข้มตัดเทาอ่อน เพื่อให้ดูเด่นและมีมิติ สีเทาเข้มเป็นสีที่ลูกค้าไม่ค่อยกล้าเลือกใช้ เนื่องจากดูตุ่นๆ แต่พี่ช่างสีของเราบอกว่าเป็นที่สวยสุดๆเลยคะ แต่ก็แต่งสียากสุดๆเหมือนกัน