ติดต่อสอบถาม

CR161129:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง 240W1*240W2 cm TY-WS014G พร้อมมินิสกรีน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับสำนักงานที่แยกส่วนระหว่างโต๊ะทำงานและพื้นที่ตู้ล๊อคเกอร์เก็บของ เพื่อให้ห้องทำงานรองรับจำนวนพนักงานได้มากขึ้น ขอแนะนำชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 2 แบบคะ แบบนั่งแถวตรง และแบบนั่งเข้ามุมเป็นตัวแอล จากรูปลูกค้าใช้งานชุดโต๊ะนั่งแถวตรง (ขนาด 100W*60D cm ต่อที่นั่ง) สีเชอร์รี่ตัดกระจกสีชาดำ สำหรับพนักงาน และชุดโต๊ะกลุ่มตัวแอล (ขนาด 120W*120D cm ต่อที่นั่ง) สีขาวล้วนตัดกระจกฝ้า สำหรับหัวหน้า รุ่นนี้ร้อยสายไฟได้ทั้งขาริมและขากลาง