CR161119:เก้าอี้สนามไม้เต็ง ขาเหล็กหล่อ ยาวพิเศษ 200cm

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

แนะนำเก้าอี้สนามไม้เต็ง ขาเหล็กหล่อ ยาวพิเศษ 200cm และมาพร้อมขากลางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะ ราคาตัวละ 10,557 บาท (รหัสสินค้าG08A009)

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย