ติดต่อสอบถาม

CR161019:โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็กกล่อง พร้อมป็อบอัพและรางร้อยสายไฟ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หากลูกค้าใช้เครื่องที่เป็น thin client หรือ เครื่อง all-in-one การออกแบบโต๊ะให้มีชุดปลั๊กไฟบนโต๊ะจะทำให้ใช้งานสะดวกขึ้น นอกจากนี้หากขาโต๊ะสามารถร้อยสายไฟได้ จะทำให้ห้องดูเป็นระเบียบมากขึ้น จากรูปทางสถาบันให้ออกแบบโต๊ะห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 150W*60D cm ตัวละ 2 ที่นั่งซ้ายขวา พร้อมตัวต้นของแต่ละแถวให้มีกระจังสำหรับร้อยสายไฟได้ขึ้นจากพื้นได้ ทาง nsboffice ออกแบบให้ท๊อปโต๊ะวางกล่องไฟขนาด 3 หน้ากาก งานไม้สีคาปูชิโน่ โครงขาพร้อมกระจังสีดำ