CR161002:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่มตัวแอล 2 ที่นั่ง พร้อมตู้ลิ้นชักเหล็ก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าที่มีพื้นที่เป็นช่องแคบๆไม่ต่อเนื่อง อาจจะต้องการชุดโต๊ะทำงานขนาด 2 ที่นั่งเพื่อให้เข้ากับทรงพื้นที่ แนะนำชุดโต๊ะทำงานตัวแอลแบบ 2 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะต่อข้าง รุ่นนี้ลูกลิ้นชักผลิตจากเหล็ก ระบบรางลูกปืน แข็งแรง วางของหนักยังดึงเข้าออกง่าย

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย