ติดต่อสอบถาม

CR160926:โต๊ะทำงานลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชักและลิ้นชักเหล็ก 10 ลิ้นชัก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลิ้นชักเหล็กในปัจจุบันมีหลายแบบและสามารถเลือกมาประยุกต์ใช้กับงานไม้ได้อย่างลงตัว จากรูปลูกค้านั่งทำงาน 2 ท่าน แต่ละท่านมีงานเอกสารแบบฟอร์มค่อนข้างมาก จึงเลือกใช้ลิ้นชักเหล็กใหญ่สีแดงและลิ้นชักเหล็กแบบฟอร์มสีน้ำเงินมาประกอบเป็นโต๊ะทำงาน ตรงกลางวางตู้ printer station ด้านบนวาง inkjet ด้านล่างวาง laser ปิดบนด้วยแผ่นกระจกสูงเสมอโต๊ะทำงาน