ติดต่อสอบถาม

CR160902:โต๊ะทำงานกลุ่ม 3 ที่นั่ง ทรงบูมเบอแรง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานห้องสมุด อาจมีพื้นที่โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม หรือโต๊ะระบบคอมพิวเตอร์ ทาง nsboffice ขอแนะนำโต๊ะทำงานกลุ่มแบบ 3 ที่นั่ง ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*90W และ 120W*120W ต่อที่นั่ง ไม้หน้าโต๊ะแต่ละที่นั่งเป็นทรงบูมเบอแรง จากรูปลูกค้าวางชุดโต๊ะกลุ่มแบบ 3 ที่นั่ง 120W*120W ต่อที่นั่ง อยู่บริเวณทางทางเข้าห้องสมุด ขนาดนี้หน้าโต๊ะใหญ่วางของได้เยอะ