ติดต่อสอบถาม

CR141024:โต๊ะประชุม บังตาเหล็ก มีล้อเลื่อน และเก้าอี้แถวคอย 3 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บางครั้งเราอาจใช้ห้องประชุม เป็นทั้งห้องประชุมและห้องอบรม รูปแบบและขนาดเฟอร์นิเจอร์ในห้องควรเลือกให้จัดวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ลงตัว ทางเดินไม่กว้างไม่แคบจนเกินไป จากรูปเป็นห้องเรียนที่บางครั้งปรับใช้เป็นห้องสัมมนา ทาง nsboffice ออกแบบใช้โต๊ะประชุมพับได้ แบบมีบังโป้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมเก้าอี้แถวเพื่อง่ายต่อการจัดเรียง