CR141014:โต๊ะผู้บริหารหน้าโค้งเสี้ยว สีเชอร์รี่

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะผู้บริหารตัวใหญ่ หน้าโค้งเสี้ยวพระจันทร์ ขนาด 180W*80D*75H ซม. ผิวเมลามีนสีเชอร์รี่ดำ TOP หนา 25 มม.

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย