CR141113:โต๊ะประชุมล้อเลื่อน พับเก็บได้ ขาเหล็กสีบรอนซ์เงิน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ทาง nsboffice ขอแนะนำโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบมีแผ่นบังโป้ ขาล้อเลื่อน พับแล้วยังตั้งอยู่ได้ เข็นเก็บเรียงซ้อนได้สะดวก