ติดต่อสอบถาม

CR141117:พาร์ทิชั่นสีทูโทนบนกระจกขัดลาย

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

พาทิชั่นโดยทั่วไปจะผลิตสีได้แค่สีเดียว แต่ทาง nsboffice สามารถผลิตพาทิชั่นได้ 2 สีได้ ลูกค้าสามารถเลือกสีสันตัดกันได้ตามชาร์ตที่มีระบุให้ได้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย