ติดต่อสอบถาม

CR141118:ตู้เหล็กบานเปิดทึบ มือจับบิด

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ทางร้านขอแนะนำตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ โครงตู้ทำจากเหล้กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร ภายในมี 3 แผ่นชั้น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย