ติดต่อสอบถาม

CR141129:ตู้เสื้อผ้าไม้ กว้าง 50 ซม.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับ office ที่ต้องมีการเปลี่ยนชุดแบบยาวก่อนเข้าทำงาน นอกจากตู้เสื้อผ้าเหล็ก ตู้ล๊อคเกอร์แล้ว ยังมีตู้เสื้อไม้แบบบานเดี่ยวที่ทำให้คุณจัดพื้นที่ได้ง่าย มุมห้องเล็กๆก็วางได้เพราะกว้างเพียง 50 cm

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย