ติดต่อสอบถาม

CR141128:ชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม โครงเหล็กหล่อหนา

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ชุดโต๊ะและเก้าอี้สนามไม้เต็ง โครงเหล็ก ข็งแรงและทนทาน สามารถตั้งไว้กลางแจ้ง ทนแดดทนฝนได้สบายๆ