ติดต่อสอบถาม

CR141201:ตู้เซฟไทโย น้ำหนัก 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ตู้เซฟ TAIYO 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน มีคุณสมบัติกันไฟนาน 2 ชั่วโมง ตามรูปคือสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย