ติดต่อสอบถาม

CR160814:โต๊ะกลุ่ม 4 ที่นั่ง ขนาด 240W*240D cm.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะกลุ่ม 4 ที่นั่งขนาด 240W*240D cm. ตรงกลางเจาะรูให้เสาไฟของช่างไฟต่อลงกล่องขาที่กลางโต๊ะ งานไม้สีเมเปิ้ล โครงขาทำสีขาว miniscreen กระจกสีชา

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย