ติดต่อสอบถาม

CR160807:โต๊ะพับหน้าพลาสติกเกรดAและเก้าอี้ลาสติกเกรดA

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่กำลังต้องการจัดงานเลี้ยงเล็กๆภายในบ้าน โต๊ะพับพลาสติกเป็นทางเลือกหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกต่อการใช้งานและยังประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย