ติดต่อสอบถาม

CR160723:ตู้เหล็กอเนกประสงค์ 2 , 3 ชั้น

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่บริเวณโรงจอดรถ ลูกค้าอาจต้องการตู้เก็บรองเท้าและตู้เก็บของที่บางมากๆ อีกทั้งต้องติดตั้งลอยจากพื้นเผื่อล้างพื้น การใช้ตู้เก็บรองเท้าแบบบานสวิงช่วยให้ใช้พื้นที่ได้มีประโยชน์ จากรูปลูกค้าใช้ตู้เก็บรองเท้าบานเปิดสวิง 4 ใบติดตั้งแนวสูง ด้านล่างวางรองเท้า ด้านบนวางของเอนกประสงค์ กรณีต้องการให้ติดตั้ง มีค่าติดตั้งใบละ 200 บาท (กำแพงปูนเท่านั้น)

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย