ติดต่อสอบถาม

CR160606:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง มินิสกีนไม้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำนักงานที่มีจำนวนผู้เข้า office ในแต่ละวันไม่เท่ากัน การเลือกใช้โต๊ะ hot desk ที่ออกแบบให้หน้าโต๊ะยาวต่อเนื่องและใต้โต๊ะโล่ง ขาเว้าเข้าข้างในเพื่อให้นั่งได้ทุกจุด จากรูปลูกค้าเป็นโรงเรียนสอนพิเศษ ซึ่งอาจมีพนักงานที่เข้า office เพิ่มลดตามวัน จึงออกแบบโต๊ะให้ยาวต่อเนื่อง ขากลางเว้าเข้าด้านในเพื่อให้นั่งได้ด้านละ 2-3-4 คน งานไม้ผลิตสีเมเปิ้ล โครงขาทำสีขาว miniscreen สีน้ำเงินสด งานเก้าอี้ใช้รุ่นพิงถึงไหล่โครงขาโครเมี่ยม