ติดต่อสอบถาม

CR160602:ชั้นเหล็กห้องสมุด 6 ชั้น

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ลูกค้าที่มีพื้นที่ห้องหนังสือ หรือชั้นวางเอกสารแบบเปิด การใช้ชั้นวางหนังสือแบบที่ใช้กันในห้องสมุดเป็นอีกทางเลือกและมีความจุสูง จากรูปเป็นงานติดตั้งชั้นห้องสมุด 3 ตอน งานเหล็กสีอ่อนปิดด้วยแผ่นไม้สีเมเปิ้ล

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย