CR160610:ชุดโต๊ะประชุมกลุ่ม 10 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการโต๊ะประชุมมีรางไฟ แต่ว่าไม่อยากให้อยู่บนโต๊ะ แนะนำรุ่นนี้ค่ะ เดินรางไฟใต้โต๊ะตลอดความยาวโต๊ะ ลูกค้าสามารถล้วงมือเข้าช่องไม้กลางโต๊ะไปสู่ช่องปลั๊กไฟที่รางด้านใต้ จากรูปลูกค้าผลิตงานโต๊ะประชุมขนาด 320W*120D cm งานไม้สีเชอร์รี่ดำ โครงขาพร้อมชุดรางไฟใต้โต๊ะทำสีขาว งานเก้าอี้รุ่นหลังพับ โครงแขนขาโครเมี่ยม