CR150523:บอร์ดกำมะหยี่ ติดประกาศ มีขาตั้งล้อเลื่อน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ของเราผลิต 3 สีคือ เขียว แดง น้ำเงิน จากรูปลูกค้าเลือกผลิตสีเขียว วางแล้วตัดกับผนังเหล็กด้านหลัง

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย