CR160424:ชั้นเหล็ก 4 ชั้น รุ่น IM-STICKY แผ่นชั้นสีสัน (แผ่นสลับวางได้)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โครงทำจากเหล็กพ่นสีขาว แผ่นชั้นทำสีสัน สามารถสลับตำแหน่งได้(ปรับระดับไม่ได้) /แผ่นชั้นมี 4 สีคือสีส้ม, สีเขียว, สีม่วง และสีฟ้า (คละสี)

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย