ติดต่อสอบถาม

CR160501:ชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับสำนักงาน ร้านค้าหรือบ้านที่ต้องการงานโซฟาที่เป็นโครงไม้ แต่ตัวไม่หนาไม่ใช้พื้นที่มาก ขอแนะนำชุดโซฟารับแขกหุ้มหนังพียู โครงไม้ รุ่น SMT-COEVAL พรัอมโต๊ะกลาง รุ่นนี้นั่งสบายและโทนสีแบบอบอุ่น

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย