ติดต่อสอบถาม

CR160425:เสาพาร์ทิชั่นแบบพับเปิดปิดได้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บางครั้งงานกั้นพาร์ทิชั่น เราต้องการบานประตูเพื่อเปิดปิดตามช่วงเวลาที่ให้บริการ เช่น ช่วงพักเที่ยงต้องการปิดแล้วกลับมาเปิดตอนบ่ายโมง เป็นต้น จากรูปเป็นพาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย H160 cm กั้นพื้นที่ระหว่างส่วนนั่งรอของผู้รับบริการกับพื้นที่ counter โดยออกแบบให้บานสุดท้ายสามารถพับเปิดปิดได้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย