CR160418:ตกแต่งออฟฟิศด้วยเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์น

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

แนะนำงานลูกค้าหน่วยงานราชการจัดทำพื้นที่ one stop service สำหรับประชาชนที่มาขอคำปรึกษา โดยแบ่งพื้นที่ด้านล่างของอาคาร วางเคาน์เตอร์ให้บริการและโต๊ะให้คำปรึกษาทรงไส้กรอกขาเหล็ก (ตรง 1 ด้าน/โค้ง 1 ด้าน) และโต๊ะให้บริการวงกลมขาไม้ ดูสินค้าเพิ่มเติม เคาน์เตอร์ต้อนรับ เคาน์เตอร์สำนักงาน Reception desk http://www.nsboffice.com/catalog/office_desk_worktable/office_counter_furniture.aspx