ติดต่อสอบถาม

CR150330:ชุดโต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก เสริมมินิสกีนและซีพียูแบบแขวน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่นั่งติดด้านหน้าทางเข้า อาจจะต้องทำหน้าที่หลายอย่าง จำเป็นต้องมีแผ่น miniscreen กั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น จากรูปเป็นโต๊ะทำงานขาเหล็ก แล้วติดแผ่น miniscreen ไม้สีเดียวกับโต๊ะ ด้านล่างใช้ที่วาง cpu แบบแขวนเพื่อให้สายไฟไม่รุงรังออกนอกโต๊ะ ช่วยให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้น